GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Tổ dân phố Đường Mới - TT D'ran - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 

Điện thoại: 0263.3849296

 

Trường Tiểu học Đường Mới nằm dọc quốc lộ 27 trên địa bàn TDP Đường Mới - thị trấn Dran - huyện Đơn Dương. Năm 1975 đến năm 1990 là trường Phổ thông cơ sở có 2 cấp học  ( Cấp 1 và cấp 2) có tên là trường Phổ thông cơ sở Lạc Nghiệp 2. Năm 1991 trường được tách cấp 1 và cấp 2 riêng biệt. Từ đó trường phổ thông cấp I Đường Mới được thành lập theo quyết định số 41/QĐ-TCUB ngày 20/8/1991 của Uỷ ban nhân dân huyện Đơn Dương. Năm 1996 trường được đổi tên thành trường Tiểu học Đường Mới theo công văn số 98/GD của phòng GD-ĐT Đơn Dương. Qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2011 theo quyết định số 49/QĐ-UBND tỉnh Lâm đồng ngày 11/01/2011.  

Trường có một điểm trường chính và 1 điểm trường lẻ. Tổng diện tích đất toàn trường là 2308 m2 , trong đó điểm trường chính Đường Mới có diện tích là 782 m2, điểm trường lẻ Hòa Bình có diện tích là 1526m2. Tuy là một trường thuộc vùng ven thị trấn Dran nhưng nhà trường đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng của mình. Ban giám hiệu có 02 người, trong đó cả 02 đạt trình độ đại học và đều là đảng viên. Ban giám hiệu luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Chi bộ nhà trường với 10 đảng viên, chi bộ chỉ đạo nhà trường hoạt động có hiệu quả, làm tốt vai trò chức năng lãnh đạo của Đảng. Các đoàn thể của nhà trường hàng năm đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường  hiện nay có 24 người, 100% giáo viên đạt trên chuẩn. Tập thể nhà trường đều có ý thức trách nhiệm, luôn gương mẫu, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có tinh thần tự học tập, tự rèn luyện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu thi đua phong trào dạy tốt - học tốt, tạo sự chuyển biến về chất lượng dạy và học của nhà trường. Trong những năm qua nhà trường đang từng bước tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.